Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Орлятко"

ВІТАЄМО ВАС НА НАШОМУ САЙТІ!

 

          Сайт створений самостійно педагогами Степанівського ЗДО "Орлятко" з метою підтримки діяльності закладу, популяризації та інформаційної відкритості для всіх, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку дитини. 

 

Девіз нашого садочка:

 

          "Дитина – неповторна і дивовижна краплинка чистої, живої, джерельної води, яку треба берегти, цінити, любити, і лише тоді вона перетвориться в повноводну річку, бездонне море, могутній океан – океан почуттів, емоцій, вражень…»

      Тож нехай перед дітьми відкривається чудовий світ у живих фарбах - яскравих, тремтливих звуках, у казці, красі, що одухотворяє серце в прагненні робити людям добро"   

     (В.О. Сухомлинський)

 

    Колектив ЗДО "Орлятко" з повагою ставиться до кожної дитини, її уподобань, адже в нашому "Орлятку" панує атмосфера тепла та довіри, постійного інтересу і щирої приязні.

    Головний закон ЗДО "Орлятко":"Щодня з дитиною. Починати з радістю. Завершувати - миром".

    Головний принцип роботи: "Спочатку любити - потім навчати!" 

    Головна мета: "Раннє виявлення і розвиток дитячих здібностей. Здивування - навчання - творчість. Збереження життя і здоров’я малят понад усе".

    На нашому сайті ви можете:

    дізнатися:

                    * про життя дітей в садочку;

                    * новини дошкільного закладу;

                    * про досягнення педагогічного колективу ЗДО.

знайти:

                    * інформацію про дошкільний заклад;

                    * поради фахівців дошкільного закладу.

здійснити:                  

                    * екскурсію закладом.

залишити:

                    * питання;

                    * відгуки;

                    * пропозиції.

           

  Структура та органи управління Степанівського ЗДО (ясла-садок) "Орлятко":

Засновник: Степанівська селищна рада

Директор: Клименко Оксана Володимирівна

 

Ліцензований обсяг - 26, фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти - 44.

Мова освітнього процесу: в Степанівському ЗДО "Орлятко" - українська, згідно ст.30 Закону України "Про освіту"

 

Територія обслуговування Степанівським ЗДО "Орлятко":

с.Глиняне, с.Головашівка, смт.Степанівка  - вулиці: Мацака, Конотопська, Центральна, Степанівська, Шевченка, Гагаріна, Миру, Торопилівська, Юнака, Ювілейна, Лугова, Заозерна, Сонячна, Лесі Українки, Руднєва, пров.Руднєва, пров.Степанівський.

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   рішенням п’ятої сесії

                                                                   сьомого скликання

                                                                   Степанівської селищної ради

                                                                   від 27.02.2018р.

                                                                   Голова селищної ради

                                                                    ______________В.О.Лукаш

                                                                         

 

СТАТУТ

СТЕПАНІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА – САДОК) «ОРЛЯТКО»

СТЕПАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СУМСЬКОГО  РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Загальні положення

 

1.1. Степанівський заклад дошкільної освіти (далі —заклад дошкільної освіти) ясла-садок “Орлятко” створено на підставі рішення місцевих органів виконавчої влади щодо навчальних закладів всіх форм власності.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 42304 Сумська область, Сумський район, смт.Степанівка, вул. Центральна буд.№ 44, телефон 699-3-87

1.3. Засновник закладу дошкільної освіти : Степанівська селищна  рада.

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування  закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4 Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад в Україні (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно- правовими актами, власним статутом.

1.5. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами. Заклад може мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в банках.

1.6. Головною метою  закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту”;

 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між, закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування закладу дошкільної освіти

2.1. Заклад розрахований на 26 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У  закладі дошкільної освіти функціонують 2 різновікові групи.

2.4. Заклад дошкільної освіти з 12 годинним перебуванням дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: ясельна - 12-15, дошкільна-15- 20.

2.6. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно пред’явити:

 • медичну довідку про стан здоров'я дитини;

 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;

 • свідоцтво про народження дитини;

 • заяву батьків;

 • документи для встановлення батьківської плати.

 

2.7. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти державної комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період ( протягом 75 днів).

 

2.8. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які замінюють, плати за харчування дитини протягом 3-х місяців.

 

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини - 1 тиждень.

3. Режими роботи закладу дошкільної освіти

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин. Вихідні дні - субота, неділя.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 7.00 ранку до 19.00 вечора.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

      Молодша різновікова група – 12 годин

Старша різновікова група – 12 годин

 

 

4. Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти

4.1. Навчальний рік у  закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти, проводиться оздоровлення дітей.

4.2.Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи державного та комунального  закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником  закладу дошкільної освіти і погоджується з відділом освіти молоді та спорту Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області.

      План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з УОКМС Степанівської селищної ради

4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за програмами рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

5. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування: умови постачання повинні бути відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено 3-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.

 

6. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти

6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі сестрою медичною старшою.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники освітнього процесу:

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є:

діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, практичний психолог, медичний працівник, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, грамота.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

 • здоровий спосіб життя.

 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

 • брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

 

                    Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;

 • своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;

 • слідкувати за станом здоров’я дитини;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.5. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно - правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 • на захист професійної честі та власної гідності;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору; дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

 • виконувати накази та розпорядження керівництва;

 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу директором закладу дошкільної освіти

7.10. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди один раз в шість місяців.

7.12. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління закладом дошкільної освіти

8.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється його засновником – Степанівською селищною радою.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

                                Керівник закладу дошкільної освіти :

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

 • затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (засновниками) закладу дошкільної освіти;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

 • щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівникизакладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти

                                 Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання освітнього процесу в закладі дошкільної освіти та приймає відповідні рішення;

 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб. закладу дошкільної освіти

Кількість засідань педагогічної ради становить - 4 рази на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу дошкільної освіти 10, батьків 30.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

                                                   Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;

 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово - господарської діяльності дошкільного закладу;

 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу у малокомплектних дошкільних закладах функції ради можуть виконувати загальні збори.

Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально - технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

           

          9. Майно закладу дошкільної освіти

9.1. Степанівською селищною радою Сумського району Сумської області закладу дошкільної освіти передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

 

10. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти

10.1. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

 • засновника (засновників);

 • відповідних бюджетів (для державних і комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

 • батьків або осіб, які їх замінюють; добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

 • інші надходження, які не заборонені чинним законодавством.

10.2. Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником має право:

 • придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність №85-к (річна) про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються заклади дошкільної освіти.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через центральну бухгалтерію Засновника.

 

 

11. Контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти.

11.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти є інституційний аудит ,зміст та особливості проведення якого визначені статтею 45 Закону України «Про освіту»

11.2. Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти молоді та спорту Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом встановлюється Засновником закладу  дошкільної освіти

 

 

 Керівник закладу   О.В.Клименко  _________                            М.П.

 

У 2020 – 2021 навчальному році дитсадок відвідує 44 дитини, укомплектовано 2 різновікові групи.

 

Степанівський заклад дошкільної освіти "Орлятко" має належну матеріальну базу:

1. Дві ігрові кімнати, які забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр, де розвивальне середовище  організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

2. Дві спальні кімнати, три роздягальні, дві туалетних кімнати, одна - для миття посуду, кабінет директора та комора.

3. Для музичних та фізкультурних занять обладнане спеціальне приміщення, в якому створені оптимальні умови. 

4. В наявності три прогулянкові майданчики.

5. Два ігрових павільйони.

6. Приміщення харчоблоку, яке складається з двох кімнат

7. Одна пральня.

8. Дві котельні.

9. Одне складське приміщення.

10. Підвал для зберігання овочів.

Необхідними засобами для дітей з особливими освітніми потребами заклад не забезпечений.

Гуртожиток у закладі відсутній.

Кадрове забезпечення 

Навчально-виховний процес в навчальному закладі забезпечують 7 кадрових працівників:

молодшого обслуговуючого персоналу-10 працівників,

сестра медична старша – 1 працівник,

педагогів – 7 працівників, у тому числі: завідувач, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізвиховання, керівник гуртка,соціальний педагог..

З них мають: · вищу педагогічну освіту ІІІ- ІV р.а. – 6 педагогів;  вищу базову педагогічну освіту І-ІІ р.а.– 1 педагог. Фаховий рівень вихователів:1 - «спеціаліст І категорії»,  3 - «спеціаліст ІІ категорії»; 3 - «спеціаліст».

 Кадрове питання в дошкільному закладі вирішено не повністю : в наявності вакантна посада логопеда (0,25 ставки).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила прийому до Степанівського ЗДО "Орлятко":

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ ДО ЗДО НЕОБХІДНО:

1. Заява батьків на ім'я директора про зарахування дитини у заклад.

2. Ксерокопія свідоцтва про народження дитини

3. Медична довідка про стан здоров'я дитини (профілактичні щеплення відповідно віку дитини).

Заклад не забезпечений спеціальними умовами для дітей з особливими освітніми потребами.

Всі послуги в Степанівському ЗДО (ясла-садок) надаються безкоштовно.

Платні послуги в закладі не надаються.

 

Вартість харчування

З 01.01.2021 року вартість харчування однієї дитини на день -  40 гривень. На час літньої оздоровчої кампанії вартість харчування однієї дитини на день буде збільшена на 10% (44 грн.)

Розмір батьківської плати за харчування дітей - 30% від вартості харчування, що складає 12 грн (13,20грн. - влітку)

На 50% зменшений розмір плати за харчування дітей, які відвідують Степанівський ЗДО "Орлятко", а саме:

- дітей з багатодітних родин;

- дітей напівсиріт;

- дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб.

Повністю звільнені від плати за харчування батьки (опікуни) дітей пільгових категорій, а саме:

- діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою;

- діти з інвалідністю;

- діти учасників бойових дій;

- діти учасників АТО;

- діти постраждалих або загиблих батьків під час проведення антитерористичної операції;

- діти із малозабезпечених сімей.

Правила поведінки в ЗДО

У Степанівському ЗДО "Орлятко" діють правила, які допомагають пра­вильно організувати час перебування у ньому ваших дітей. Запрошуємо Вас дотримуватися таких правил, враховуючи карантинні обмеження:

1. Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу – до 8.30 та забирати — до 19.00.

2. Забороняється залишати дитину одну  на території закладу. Необхідно обов'язково передати дити­ну вихователю.  Заходити до групової кімнати категорично заборонено.

3. Приводити дитину в ЗДО в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам.

4. Приводити в ЗДО здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).

5. Діти повинні систематично відвідувати заклад дошкільної освіти  протягом навчального року, винятками є :

-хвороба дитини

-відпустка батьків або осіб, що їх замінює,

-літній оздоровчий період ( 1 червня-31 серпня)

6. Якщо дитина з будь яких причин не може прийти до дитячого садка, потрібно негайно повідомити вихователів груп.

При відновленні відвідування необхідно надати довідку про стан здоров’я дитини з відміткою про епідемічне оточення (якщо дитина відсутня більше двох тижнів) і повідомити про прихід напередодні.

7. Вихователь зобов'язаний щодня оглядати дитину з метою своє­часного виявлення ознак хвороб (сипу, розчосу, загноєння очей і т.п.), нездужання (головний біль, хворе горло, слинотеча та ін.), тілесних ушкоджень (синці, подряпини, ґулі тощо).

8. Якщо під час ранкового прийому в ЗДО у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов'язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.

9. Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в заклад дошкільної освіти, мають передати дитину вихователю або тому праців­никові ЗДО, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину до ЗДО саму, без супроводу дорослого. Увечері при залишенні дітьми  закладу вихователь зобов'язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за їх дорученням.

10. Дитину з закладу дозволяється забирати батькам. У разі необхідності забрати дитину мають право інші ПОВНОЛІТНІ особи за попередньою домовленістю з педагогами групи.

11. Вихователь не має права віддавати дітей з закладу неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані.

12. Якщо дитину з певних причин своєчасно не забрали з ЗДО, вихователь має право відвести дитину додому.

13. Плату за дитячий садок необхідно вносити за місяць наперед , не пізніше 25 числа. У разі заборгованості плати за дитячий садок протягом 2-х місяців, дитина може бути відрахована з ЗДО.

14. Вихователь не несе відповідальності за збереження прикрас (сережки, хрестики тощо).

15.Всі зауваження щодо організації роботи ЗДО та побажання можна висловити педагогам груп і адміністрації закладу дошкільної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування)

1. Загальні положення

1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

2. Повноваження керівника Степанівського ЗДО "Орлятко" та уповноважених ним осіб щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

2.1. Директор Степанівського ЗДО "Орлятко":

-       здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

-       розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

-       забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

-       з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

-       розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

-       повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2.2. Практичний психолог забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

2.3. Соціальний педагог забезпечує:

-       реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом організації тематичних заходів, бесід, консультацій з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії;

-       прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на веб-сайті ЗДО,  розміщення в інформаційних куточках для батьків здобувачів освіти інформацію та нормативно-правові акти з питань щодо протидії боулінгу;

-       план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

-       порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

-       порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

-       правила поведінки здобувача освіти з закладі освіти.

2.4. Педагогічні працівники ЗДО :

-       забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

-       повідомляють директора ЗДО про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

-       сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

-       виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) Степанівського закладу  дошкільної освіти "Орлятко"

3.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) Степанівського дошкільного навчального закладу "Орлятко" (далі – Комісія) створюється наказом директора ЗДО та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).

3.2. В своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).

3.3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники, (у тому числі практичний психолог), батьки постраждалого та булера та інші зацікавлені особи.

3.4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в ЗДО , Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ЗДО  та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування).

3.5. Засідання Комісії скликається керівником ЗДО , для розгляду та неупередженого з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в ЗДО, відповідно до заяв, що надійшли.

3.6. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

3.7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

3.8. Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

4. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

Учасники освітнього процесу подають заяву керівнику закладу освіти про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

Керівник закладу освіти розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.

Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.

Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.

Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

5. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування)

В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ЗДО.

Виконується рішення та рекомендації Комісії в ЗДО .

Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

  Директором Степанівського ЗДО "Орлятко", або уповноважені ним особи відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в ЗДО.

6. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

6.1. Здобувачі освіти:

6.1.1. мають право на:

-     повагу людської гідності;

-     захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-     отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

6.1.2. зобов’язані:

-     поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-     відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

6.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу:

6.2.1. мають право на:

-     захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

6.2.2. зобов’язані:

-     повідомляти директора Степанівського ЗДО "Орлятко, про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

6.3. Батьки здобувачів освіти:

6.3.1. мають право на:

-     отримувати інформацію про діяльність ЗДО №6, у тому числі – щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

-     подавати керівнику ЗДО №6, або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

-     вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

6.3.2. зобов’язані:

-     виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

-     поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

-     дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

-     формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

-     настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-     сприяти директору Степанівського ЗДО "Орлятко" у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

-     виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

7.  Прикінцеві положення

7.1. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в  Степанівському ЗДО "Орлятко" схвалюється  рішенням педагогічної ради   та затверджується наказом.

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ЗДО  та відповідно до наказу директора.

 

19 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Булінг –  (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

 

 

Режим роботи закладу:      

5-денний з 7.00 до 19.00 год.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові

 

Юридична адреса : 42304 Сумська обл., Сумський р-н., 

смт. Степанівка, вул. Центральна , б. 44. 

Телефон: 699-387

E-mail:1orlatko@ukr.net 

IMG_8492.JPG
IMG_8497.JPG
IMG_8494.JPG
IMG_8490.JPG
IMG_8508_edited.jpg
IMG_8509_edited.jpg
IMG_8510_edited.jpg
IMG_8511_edited.jpg
IMG_8512_edited.jpg
IMG_8513_edited.jpg
IMG_8514_edited.jpg
IMG_8515_edited.jpg
IMG_8504_edited.jpg
IMG_8505_edited.jpg
IMG_8502_edited.jpg
IMG_8503_edited.jpg
IMG_8506_edited.jpg
IMG_8507_edited.jpg
IMG_8491.JPG
IMG_8496.JPG
IMG_8498.JPG
IMG_8495.JPG
IMG_8517_edited.jpg
IMG_8516_edited.jpg
IMG_8518.JPG

Результати моніторингу якості дошкільної освіти 

за 2020-2021 н. р.

20210516075435.png
20210516075522.png
20210516075613.png
20210516075547.png
20210516075504.png
20210516075645.png
20210516075358.png

РЕЗУЛЬТАТИ  МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

             ПОКАЗНИКИ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМОВИХ ВИМОГ ДІТЬМИ за 2019-2020 н. р.

 

          З метою надання вчасної методичної допомоги педагогам та перевірки виконання рекомендацій директора, рішення попередніх педагогічних рад, визначення напрямків подальшої роботи використовувалися різні види контролю.

  З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності та планування подальшої  навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку у закладі проводилися контрольні заняття, бесіди. Досягнення дітей оцінювалися за чотирма рівнями (низький, середній, достатній, високий).

 Результати проведеної роботи висвітлено нижче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати експертизи рівня компетентності дітей за різними формами діяльності за сферами Базового Компоненту дошкільної освіти в Україні та згідно вимог  програми виховання і навчання дітей «Я у світі» дають змогу визначити середній показник, який становить К = 0,85, що відповідає достатньому рівню.

IMG_0209.JPG
IMG_0215.JPG
IMG_0217.JPG
IMG_0214.JPG
IMG_0213.JPG
IMG_0216.JPG
IMG_0218.JPG