Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Орлятко"

ВІТАЄМО ВАС НА НАШОМУ САЙТІ!

 

          Сайт створений самостійно педагогами Степанівського ЗДО "Орлятко" з метою підтримки діяльності закладу, популяризації та інформаційної відкритості для всіх, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку дитини. 

 

Девіз нашого садочка:

 

          "Дитина – неповторна і дивовижна краплинка чистої, живої, джерельної води, яку треба берегти, цінити, любити, і лише тоді вона перетвориться в повноводну річку, бездонне море, могутній океан – океан почуттів, емоцій, вражень…»

      Тож нехай перед дітьми відкривається чудовий світ у живих фарбах - яскравих, тремтливих звуках, у казці, красі, що одухотворяє серце в прагненні робити людям добро"   

     (В.О. Сухомлинський)

 

    Колектив ЗДО "Орлятко" з повагою ставиться до кожної дитини, її уподобань, адже в нашому "Орлятку" панує атмосфера тепла та довіри, постійного інтересу і щирої приязні.

    Головний закон ЗДО "Орлятко":"Щодня з дитиною. Починати з радістю. Завершувати - миром".

    Головний принцип роботи: "Спочатку любити - потім навчати!" 

    Головна мета: "Раннє виявлення і розвиток дитячих здібностей. Здивування - навчання - творчість. Збереження життя і здоров’я малят понад усе".

    На нашому сайті ви можете:

    дізнатися:

                    * про життя дітей в садочку;

                    * новини дошкільного закладу;

                    * про досягнення педагогічного колективу ЗДО.

знайти:

                    * інформацію про дошкільний заклад;

                    * поради фахівців дошкільного закладу.

здійснити:                  

                    * екскурсію закладом.

залишити:

                    * питання;

                    * відгуки;

                    * пропозиції.

           

  Структура та органи управління Степанівського ЗДО (ясла-садок) "Орлятко":

Засновник: Степанівська селищна рада

Директор: Клименко Оксана Володимирівна

 

Ліцензований обсяг - 26, фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти - 44.

Мова освітнього процесу: в Степанівському ЗДО "Орлятко" - українська, згідно ст.30 Закону України "Про освіту"

 

Територія обслуговування Степанівським ЗДО "Орлятко":

с.Глиняне, с.Головашівка, смт.Степанівка  - вулиці: Мацака, Конотопська, Центральна, Степанівська, Шевченка, Гагаріна, Миру, Торопилівська, Юнака, Ювілейна, Лугова, Заозерна, Сонячна, Лесі Українки, Руднєва, пров.Руднєва, пров.Степанівський.

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   рішенням п’ятої сесії

                                                                   сьомого скликання

                                                                   Степанівської селищної ради

                                                                   від 27.02.2018р.

                                                                   Голова селищної ради

                                                                    ______________В.О.Лукаш

                                                                         

 

СТАТУТ

СТЕПАНІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА – САДОК) «ОРЛЯТКО»

СТЕПАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СУМСЬКОГО  РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Загальні положення

 

1.1. Степанівський заклад дошкільної освіти (далі —заклад дошкільної освіти) ясла-садок “Орлятко” створено на підставі рішення місцевих органів виконавчої влади щодо навчальних закладів всіх форм власності.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 42304 Сумська область, Сумський район, смт.Степанівка, вул. Центральна буд.№ 44, телефон 699-3-87

1.3. Засновник закладу дошкільної освіти : Степанівська селищна  рада.

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування  закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4 Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад в Україні (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно- правовими актами, власним статутом.

1.5. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами. Заклад може мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в банках.

1.6. Головною метою  закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту”;

 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між, закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування закладу дошкільної освіти

2.1. Заклад розрахований на 26 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У  закладі дошкільної освіти функціонують 2 різновікові групи.

2.4. Заклад дошкільної освіти з 12 годинним перебуванням дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: ясельна - 12-15, дошкільна-15- 20.

2.6. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно пред’явити:

 • медичну довідку про стан здоров'я дитини;

 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;

 • свідоцтво про народження дитини;

 • заяву батьків;

 • документи для встановлення батьківської плати.

 

2.7. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти державної комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період ( протягом 75 днів).

 

2.8. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які замінюють, плати за харчування дитини протягом 3-х місяців.

 

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини - 1 тиждень.

3. Режими роботи закладу дошкільної освіти

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин. Вихідні дні - субота, неділя.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 7.00 ранку до 19.00 вечора.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

      Молодша різновікова група – 12 годин

Старша різновікова група – 12 годин

 

 

4. Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти

4.1. Навчальний рік у  закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти, проводиться оздоровлення дітей.

4.2.Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи державного та комунального  закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником  закладу дошкільної освіти і погоджується з відділом освіти молоді та спорту Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області.

      План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з УОКМС Степанівської селищної ради

4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за програмами рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

5. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування: умови постачання повинні бути відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено 3-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.

 

6. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти

6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі сестрою медичною старшою.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники освітнього процесу:

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є:

діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, практичний психолог, медичний працівник, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, грамота.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

 • здоровий спосіб життя.

 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

 • брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

 

                    Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;

 • своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;

 • слідкувати за станом здоров’я дитини;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.5. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно - правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 • на захист професійної честі та власної гідності;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору; дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

 • виконувати накази та розпорядження керівництва;

 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу директором закладу дошкільної освіти

7.10. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди один раз в шість місяців.

7.12. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління закладом дошкільної освіти

8.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється його засновником – Степанівською селищною радою.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

                                Керівник закладу дошкільної освіти :

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

 • затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (засновниками) закладу дошкільної освіти;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

 • щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівникизакладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти

                                 Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання освітнього процесу в закладі дошкільної освіти та приймає відповідні рішення;

 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб. закладу дошкільної освіти

Кількість засідань педагогічної ради становить - 4 рази на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу дошкільної освіти 10, батьків 30.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

                                                   Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;

 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово - господарської діяльності дошкільного закладу;

 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу у малокомплектних дошкільних закладах функції ради можуть виконувати загальні збори.

Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально - технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

           

          9. Майно закладу дошкільної освіти

9.1. Степанівською селищною радою Сумського району Сумської області закладу дошкільної освіти передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

 

10. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти

10.1. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

 • засновника (засновників);

 • відповідних бюджетів (для державних і комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

 • батьків або осіб, які їх замінюють; добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

 • інші надходження, які не заборонені чинним законодавством.

10.2. Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником має право:

 • придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність №85-к (річна) про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються заклади дошкільної освіти.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через центральну бухгалтерію Засновника.

 

 

11. Контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти.

11.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти є інституційний аудит ,зміст та особливості проведення якого визначені статтею 45 Закону України «Про освіту»

11.2. Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти молоді та спорту Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом встановлюється Засновником закладу  дошкільної освіти

 

 

 Керівник закладу   О.В.Клименко  _________                            М.П.

 

У 2020 – 2021 навчальному році дитсадок відвідує 44 дитини, укомплектовано 2 різновікові групи.

 

Степанівський заклад дошкільної освіти "Орлятко" має належну матеріальну базу:

1. Дві ігрові кімнати, які забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр, де розвивальне середовище  організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

2. Дві спальні кімнати, три роздягальні, дві туалетних кімнати, одна - для миття посуду, кабінет директора та комора.

3. Для музичних та фізкультурних занять обладнане спеціальне приміщення, в якому створені оптимальні умови. 

4. В наявності три прогулянкові майданчики.

5. Два ігрових павільйони.

6. Приміщення харчоблоку, яке складається з двох кімнат

7. Одна пральня.

8. Дві котельні.

9. Одне складське приміщення.

10. Підвал для зберігання овочів.

Необхідними засобами для дітей з особливими освітніми потребами заклад не забезпечений.

Гуртожиток у закладі відсутній.

Кадрове забезпечення 

Навчально-виховний процес в навчальному закладі забезпечують 7 кадрових працівників:

молодшого обслуговуючого персоналу-10 працівників,

сестра медична старша – 1 працівник,

педагогів – 7 працівників, у тому числі: завідувач, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізвиховання, керівник гуртка,соціальний педагог..

З них мають: · вищу педагогічну освіту ІІІ- ІV р.а. – 6 педагогів;  вищу базову педагогічну освіту І-ІІ р.а.– 1 педагог. Фаховий рівень вихователів:1 - «спеціаліст І категорії»,  3 - «спеціаліст ІІ категорії»; 3 - «спеціаліст».

 Кадрове питання в дошкільному закладі вирішено не повністю : в наявності вакантна посада логопеда (0,25 ставки).

 

Правила прийому до Степанівського ЗДО "Орлятко":

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ ДО ЗДО НЕОБХІДНО:

1. Заява батьків на ім'я директора про зарахування дитини у заклад.

2. Ксерокопія свідоцтва про народження дитини

3. Медична довідка про стан здоров'я дитини (профілактичні щеплення відповідно віку дитини).

Заклад не забезпечений спеціальними умовами для дітей з особливими освітніми потребами.

Всі послуги в Степанівському ЗДО (ясла-садок) надаються безкоштовно.

Платні послуги в закладі не надаються.

 

Вартість харчування

З 01.01.2021 року вартість харчування однієї дитини на день -  40 гривень. На час літньої оздоровчої кампанії вартість харчування однієї дитини на день буде збільшена на 10% (44 грн.)

Розмір батьківської плати за харчування дітей - 30% від вартості харчування, що складає 12 грн (13,20грн. - влітку)

На 50% зменшений розмір плати за харчування дітей, які відвідують Степанівський ЗДО "Орлятко", а саме:

- дітей з багатодітних родин;

- дітей напівсиріт;

- дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб.

Повністю звільнені від плати за харчування батьки (опікуни) дітей пільгових категорій, а саме:

- діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою;

- діти з інвалідністю;

- діти учасників бойових дій;

- діти учасників АТО;

- діти постраждалих або загиблих батьків під час проведення антитерористичної операції;

- діти із малозабезпечених сімей.

Правила поведінки в ЗДО

У Степанівському ЗДО "Орлятко" діють правила, які допомагають пра­вильно організувати час перебування у ньому ваших дітей. Запрошуємо Вас дотримуватися таких правил, враховуючи карантинні обмеження:

1. Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу – до 8.30 та забирати — до 19.00.

2. Забороняється залишати дитину одну  на території закладу. Необхідно обов'язково передати дити­ну вихователю.  Заходити до групової кімнати категорично заборонено.

3. Приводити дитину в ЗДО в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам.

4. Приводити в ЗДО здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).

5. Діти повинні систематично відвідувати заклад дошкільної освіти  протягом навчального року, винятками є :

-хвороба дитини

-відпустка батьків або осіб, що їх замінює,

-літній оздоровчий період ( 1 червня-31 серпня)

6. Якщо дитина з будь яких причин не може прийти до дитячого садка, потрібно негайно повідомити вихователів груп.

При відновленні відвідування необхідно надати довідку про стан здоров’я дитини з відміткою про епідемічне оточення (якщо дитина відсутня більше двох тижнів) і повідомити про прихід напередодні.

7. Вихователь зобов'язаний щодня оглядати дитину з метою своє­часного виявлення ознак хвороб (сипу, розчосу, загноєння очей і т.п.), нездужання (головний біль, хворе горло, слинотеча та ін.), тілесних ушкоджень (синці, подряпини, ґулі тощо).

8. Якщо під час ранкового прийому в ЗДО у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов'язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.

9. Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в заклад дошкільної освіти, мають передати дитину вихователю або тому праців­никові ЗДО, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину до ЗДО саму, без супроводу дорослого. Увечері при залишенні дітьми  закладу вихователь зобов'язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за їх дорученням.

10. Дитину з закладу дозволяється забирати батькам. У разі необхідності забрати дитину мають право інші ПОВНОЛІТНІ особи за попередньою домовленістю з педагогами групи.

11. Вихователь не має права віддавати дітей з закладу неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані.

12. Якщо дитину з певних причин своєчасно не забрали з ЗДО, вихователь має право відвести дитину додому.

13. Плату за дитячий садок необхідно вносити за місяць наперед , не пізніше 25 числа. У разі заборгованості плати за дитячий садок протягом 2-х місяців, дитина може бути відрахована з ЗДО.

14. Вихователь не несе відповідальності за збереження прикрас (сережки, хрестики тощо).

15.Всі зауваження щодо організації роботи ЗДО та побажання можна висловити педагогам груп і адміністрації закладу дошкільної освіти.

Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування)

1. Загальні положення

1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

2. Повноваження керівника Степанівського ЗДО "Орлятко" та уповноважених ним осіб щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

2.1. Директор Степанівського ЗДО "Орлятко":

-       здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

-       розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

-       забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

-       з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

-       розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

-       повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2.2. Практичний психолог забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

2.3. Соціальний педагог забезпечує:

-       реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом організації тематичних заходів, бесід, консультацій з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії;

-       прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на веб-сайті ЗДО,  розміщення в інформаційних куточках для батьків здобувачів освіти інформацію та нормативно-правові акти з питань щодо протидії боулінгу;

-       план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

-       порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

-       порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

-       правила поведінки здобувача освіти з закладі освіти.

2.4. Педагогічні працівники ЗДО :

-       забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

-       повідомляють директора ЗДО про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

-       сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

-       виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) Степанівського закладу  дошкільної освіти "Орлятко"

3.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) Степанівського дошкільного навчального закладу "Орлятко" (далі – Комісія) створюється наказом директора ЗДО та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).

3.2. В своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).

3.3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники, (у тому числі практичний психолог), батьки постраждалого та булера та інші зацікавлені особи.

3.4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в ЗДО , Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ЗДО  та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування).

3.5. Засідання Комісії скликається керівником ЗДО , для розгляду та неупередженого з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в ЗДО, відповідно до заяв, що надійшли.

3.6. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

3.7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

3.8. Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

4. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

Учасники освітнього процесу подають заяву керівнику закладу освіти про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

Керівник закладу освіти розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.

Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.

Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.

Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

5. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування)

В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ЗДО.

Виконується рішення та рекомендації Комісії в ЗДО .

Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

  Директором Степанівського ЗДО "Орлятко", або уповноважені ним особи відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в ЗДО.

6. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

6.1. Здобувачі освіти:

6.1.1. мають право на:

-     повагу людської гідності;

-     захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-     отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

6.1.2. зобов’язані:

-     поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-     відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

6.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу:

6.2.1. мають право на:

-     захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

6.2.2. зобов’язані:

-     повідомляти директора Степанівського ЗДО "Орлятко, про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

6.3. Батьки здобувачів освіти:

6.3.1. мають право на:

-     отримувати інформацію про діяльність ЗДО №6, у тому числі – щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

-     подавати керівнику ЗДО №6, або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

-     вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

6.3.2. зобов’язані:

-     виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

-     поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

-     дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

-     формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

-     настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-     сприяти директору Степанівського ЗДО "Орлятко" у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

-     виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

7.  Прикінцеві положення

7.1. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в  Степанівському ЗДО "Орлятко" схвалюється  рішенням педагогічної ради   та затверджується наказом.

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ЗДО  та відповідно до наказу директора.

 

19 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Булінг –  (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

 

 

Режим роботи закладу:      

5-денний з 7.00 до 19.00 год.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові

 

Юридична адреса : 42304 Сумська обл., Сумський р-н., 

смт. Степанівка, вул. Центральна , б. 44. 

Телефон: 699-387

E-mail:1orlatko@ukr.net 

ЗВІТ  КЕРІВНИКА СТЕПАНІВСЬКОГО ЗДО (ЯСЛА-САДОК) «ОРЛЯТКО»  О.В. КЛИМЕНКО  ПЕРЕД  ГРОМАДСЬКІСТЮ

Дата проведення: 05.06.2018 року.

 

Присутні: 32 особи

 батьки вихованців ЗДО

голови батьківських комітетів груп,

6 педагогів закладу

представник Степанівської селищної ради Бойко Ю.П.

представник громадськості Макушенко Г.М.

 

 

          Директор ЗДО(ясла-садок) «Орлятко Клименко О.В  свою доповідь  розпочала зі звіту про проведення оздоровчого періоду 2017 року. Вона сказала, що під час оздоровчого періоду було оздоровлено 40 дітей,  із них 6 - дітей пільгової категорі .( 1- дитина позбавлена батьківського піклування, 2д.-з багатодітної родини, , 1д. –напівсирота, 4 д.- батько  перебував в  АТО).

Вартість харчування в  день становила: червень – 25грн.60коп., липень – 28грн.60коп. Відсоток виконання норм становить: червень –  липень – 72,2%.  Під час оздоровлення діти були забезпечені свіжими овочами, фруктами, соками. Харчування дітей здійснювалось за рахунок бюджетних коштів Степанівської селищної ради (+10% на оздоровлення)  та батьківської плати за харчування. Нажаль керівники підприємств не змогли надати допомоги ні продуктами харчування, ні коштами.

          Що стосується організаційно – педагогічної роботи з дітьми під час оздоровчого періоду, то хочеться відмітити, що вся робота проводилась згідно плану роботи дитячого закладу на літній період 2017 року, що затверджено у відділі освіти  Сумської РДА та погоджено в Сумській Держпромспоживслужбі. Освітня робота протягом оздоровчого періоду спланована згідно вимог Закону України «Про дошкільну освіту», програми «Я у світі» та відповідного наказу відділу освіти  Сумської РДА. З дітьми проводились різноманітні ігри, розваги, свята, екскурсії, цільові прогулянки.

Особлива увага приділялась роботі по загартуванню, фізичному розвитку дітей, забезпечувалось максимальне перебування дітей на свіжому повітрі.    

 Головним завданням всього колективу було забезпечити безпечне перебування дітей в закладі і хочеться відмітити, що за даний період не було зафіксовано ні нещасних випадків, ні травматизму, ні отруєнь серед вихованців закладу.

Окремо хочеться подякувати батькам за те, що восени допомогли дитячому закладу овочами, які ми оформляли спонсорською допомогою і не закупляли їх від поставщика.

     Організаційно – педагогічна робота закладу на протязі 2017-2018 навчального року організовано згідно чинного законодавства. В своїй роботі колектив ЗДО керується основними положеннями Закону України «Про дошкільну освіту», Державною національною програмою «Освіта», програмою «Я у світі», допоміжною програмою для старших дошкільників «Впевнений старт»,а також річним планом роботи ЗДО, що був погоджений у відділі освіти  Сумської РДА районному методичному кабінеті методистом дошкільної освіти  Ховрич О.Д.. Педагогічний колектив на протязі навчального року намагався працювати творчо та креативно, впроваджувати в свою роботу передові надбання та новітні технології. Аналізуючи стан навчально – виховного процесу хочеться відмітити, що всі завдання, які ставились перед новим навчальним роком виконані. Рівень сформованості знань у дітей відповідно вимог програми знаходиться на достатньому рівні. Вихователями обох груп проведені контрольні зрізи знань дітей, виходячи з зазначеного  хочеться відмітити, що в дітей є знання за всіма  сферами розвитку. Діти, що цей рік ідуть до школи мають  достатній рівень знань,  усі креативні, комунікативні, уміють поводитись в дитячому колективі, поважають дорослих, мають необхідні первинні знання для навчання в школі та поводження в оточуючому світі. На протязі року велику увагу педагоги приділяли охороні життя, патріотичному, фізичному ,музичному вихованню дошкільнят. Усі працівники закладу суворо дотримуються у своїй роботі Інструкції по охороні життя та діяльності дітей, вимог Інструкції по харчуванню, а також вимог посадових інструкцій. В кінці травня проведено підсумкові заняття з дітьми  молодшого та старшого віку, зроблено моніторинг рівня знань дітей з усіх розділів програми.

Слідуючим я б хотіла підняти питання адміністративно – господарської діяльності в ЗДО. На протязі  літа 2017 року було проведено  косметитчний ремонт приміщення та території закладу. А саме під час ремонту у липні-серпні 2017року було виконано такі роботи: проведено косметичні ремонти груп: пофарбовано дитячі меблі, столики, стільці, двері та підлогу Пофарбовано і естетично прикрашено коридори у приміщенні ЗДО.              На вулиці були пофарбовані  усі ігрові та спортивні споруди, ігрові майданчики дообладнані спорудами з дерева та інших матеріалів, що виготовлені для естетичного прикрашення території закладу.На капітальний ремонт Здо використано 764,775грн, виконання проектної документації- 70,900грн, придбали холодильник і бойлер – 7,400грн. На даний час ми вже провели незначний ремонт, до оздоровчого періоду 2018 року було підремонтовані ігрові споруди.. До оздоровчого періоду завезено чистий пісок, проведено озеленення території ЗДО, закладено клумби та городи. Також комісією по охороні життя та здоровя дітей проведено огляд ігрових майданчиків, нею було зроблено відповідний акт про придатність до експлуатації дітьми( зачитано акт).

На протязі 2018 року в ЗДО було, придбано частково посуд для дітей за кошти батьків. У групах протягом цього періоду постійно поповнювалось розвивальне середовище. Посудом, медикаментами, миючими та дезинфікуючими засобами ЗДО забезпечено. Всі системи в закладі функціонують безперебійно. На поточний ремонт було використано : бюджетних коштів — 45 тисяч, спонсорська допомога від батьків — 7 тисяч. В ЗДО функціонує дві різновікові групи,на оздоровчий період 2018 року планується оздоровити 44 особи, особлива увага буде звернено на дітей пільгових категорій, цього року випускна група складає 18 дітей, планується прийняти до ЗДО — 19 осіб.

Однак є ще і ряд невирішених проблем серед яких  пофарбувати будівлю, облаштування східців пральні плиткою, ремонт харчоблоку ,придбання шаф для зберігання посуду на харчоблок та миєчну,встановлення кабінок в групових туалетних кімнатах, забезпечення груп новими сучасними дитячими шафами для одягу, заміна шаф для зберігання методичного матеріалу,придбати шафу для зберігання медичних препаратів,заміна оздоблення стін ігрових,спальних кімнат та коридорів . Деякі з цих проблем, з допомогою селищного голови та УОКМС Степанівської селищної ради будуть вирішені. Тому хочеться подякувати усім : голові селища, УОКМС Степанівської селищної ради, батькам за спільну допомогу закладу і закликати усіх : «Давайте спільно працювати над вирішенням проблем садочка аби створити для дітей комфортні умови перебування тут, аби забезпечити їм щасливе майбутнє, бо ми подбаємо про них сьогодні, а вони подбають про нас завтра».

 

 

Виступили:

  Щерба М.І.-член батьківського комітету, який зазначив, що в дитячому садку відбулись значні зміни в покращенні і навчально-виховної роботи, і оздоровчої роботи, і харчування, і матеріально-технічної бази ЗДО.

   Бойко Ю.П.- представник Степанівської селищної ради, яка подякувала завідувачу за результативну, кропіткупрацю. Вона наголосила, що лише за умови плідної співпраці завідувача, батьків вихованців та представників громадськості можливе досягнення якнайкращих результатів в освітній, управлінській та фінансово-господарській діяльності ЗДО «Орлятко»

   Член  батьківського комітету  Мозгова О.О., яка  висловила вдячність директору ЗДО за її працю і запропонувала визнати роботу  Клименко О.В. задовільною та винесла на голосування  рішення про те, що керівник закладу відповідає займаній посаді.

 

 

Відбулося голосування:

«за»-32

«проти»-0

«утримались» -0

Рішення прийнято одноголосно

 

 

Рішення:

1 Зміст освітньо-виховної роботи в ЗДО відповідає вимогам соціального замовлення батьків і дитсадка. Педагогічний колектив ЗДО досяг значних показників в освітньому процесі, що свідчить про всебічний розвиток дітей та творчі здобутки.

2. Матеріально-технічна база ЗДО відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і потребує постійного оновлення.

3. Вважати роботу завідувача ЗДО Клименко О.В. задовільною

 

 

голова зборів ______________ Бараненко Н.В.

 

секретар          _____________  Дробна А.В..

Аналіз   роботи дошкільного навчального закладу

за 2017 – 2018  навчальний рік

 

Інформаційна картка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДО (ясла – садок) «Орлятко» здійснює свою діяльність  відповідно до вимог таких основних  нормативних документів як :

 • Закону України „ Про освіту ”(нова редакція)

 • Указу Президента України від13.10.2015 №580/2015»Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

 • Закону України „ Про дошкільну освіту ”(зі змінами)

 • Положення про дошкільний навчальний заклад України;

 • Базового компоненту дошкільної освіти в Україні;

 • Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Я у світі»;

 • Парцелярної програми «Україна-моя Батьківщина»

 • Концепціїнаціонально-патріотичного виховання дітей та молоді (затвердженого наказом МОН України від 16.06.2015№641

 • Санітарного регламентудля дошкільнихнавчальних закладів (затвердженого наказом МОН України від 24.03.2016 №234) та інші.

ЗДО працює за дванадцяти годинним режимом роботи. У закладі виховується 50 дітей,, функціонує дві різновікові групи.

Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей:

 • № 1 – група молодша різновікова «Бджілка»»;

 • № 2 - група старша різновікова «Калинка» ;

 

ЗДО має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно – оздоровчих заходів.

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

Очолює ЗДО директор : Клименко Оксана Володимирівна:

 • освіта – вища педагогічна;

 • педагогічний стаж 17 років;

 • у закладі на посаді працює з 2017 року.

 •  

Аналіз статистичних даних складу педколективу ЗДО»Орлятко»

 на 2018 – 2019 навч.рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаховий рівень педагогів:

2-«спеціаліст ІІ категорії»

 2- «спеціаліст»

     Педагогічним і технічним персоналом штат ЗДО укомплектований неповністю(вакантна посада логопеда). Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі.

 

 

         Важливим аспектом освітньо - виховного процесу була орієнтація на концептуальні положення Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

Педагогічний колектив ЗДО продовжив роботу з пошуку та впровадження нових технологій, форм і методів організації освітнього процесу в світі реалізації Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Я у світі» . Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в закладі сприятливі умови для ефективної роботи за даними програмами.  Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості  фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців. Результатом проведеної роботи є удосконалення володіння педагогами навичками планування за  програмою, «Я у світі»,  спільне та індивідуальне поглиблене вивчення програми , вільне спілкування з проблем впровадження програми, збагачення словникового запасу педагогів та розуміння значення термінів, структури програми, порядку введення та роботи з нею та ін.

З метою підвищення фахової майстерності, задоволення професійних інтересів усі педагоги відвідували районні форми методичної роботи з педагогічними кадрами: методичні об’єднання, семінари, семінари -  практикуми. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію основної мети:

 • підвищити професійний рівень педагогів,

 • скоординувати зусилля всіх педагогічних працівників дошкільного закладу на вирішення конкретних педагогічних проблем,

 • створити оптимальні умови для підвищення результативності освітньо – виховного процесу.

Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи, які перш за все вчили вихователів організовувати самостійну пошукову роботу в мікрогрупах з метою розв’язання певної проблеми, відкрито обмінюватися думками, діяти разом, поважати та прислухатися до думки інших аналізувати конкретні ситуації, приймати необхідні рішення.

Діяльність ЗДО впродовж навчального року регламентувалася планом роботи на рік. Заплановані заходи проводилися згідно встановлених термінів.

 Заклад дошкільної освіти брав участь у  районному фестивалі «Гармонія руху».

 Протягом  року  були проведені колективні перегляди:

 • «Використання пальчикової гімнастики під час мовленнєвих занять» з дітьми раннього віку.Вихователь Бараненко Н.В

 • «Використання гімнастики пробудження для здоров’язбереження дітей молодшого дошкільного віку».Вихователь Торгач О.М.

 • «Використання кольоротерапії під час ознайомлення молодших дошкільників з навколишнім світом».Вихователь Дробна А.В. «

 • Заняття з основ еколого-валеологічного виховання для старших дошкільнят. Вихователь Брюховецька Н.Г.

Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також збільшенню самооцінки. Переглянуті заходи сприяли обміну накопиченого досвіду між членами педагогічного колективу.

Педагогічний колектив працює над єдиною науково – методичною темою: «Розвиток мовленнєвих навичок дошкільників».

Враховуючи попередній досвід дітей та методичне забезпечення закладу за цей період було розроблено та доповнено:

 • розробки конспектів занять з даної теми;

 • педагогічну і методичну літературу;

 • консультації для батьків.

Систематизовано матеріал з даного питання у методичному кабінеті.

Аналіз роботи щодо виконання вимог мовного законодавства показав, що в дошкільному закладі створено відповідні умови для навчання дітей української мови. Рівень володіння державною мовою педагогами достатній. Для співробітників, які слабо володіють українською мовою, протягом року проводились індивідуальні консультації, в групах створено осередки для розвитку мовленнєвої діяльності дітей. Згідно з річним планом роботи проводилася робота по виконанню Закону України “Про мови в Україні”, а саме:

 •  заклад є україномовним, тому освітній процес здійснювався українською мовою;

 • державною мовою проводилися засідання педагогічних рад, збори колективу, виробничі наради.

 • діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними, громадськими органами також відбувалися українською мовою; 

 • за ці роки відпрацьована система роботи з дітьми та педагогами, яка дає позитивні результати. У ЗДО традиційно проводились свята «Великдень», «День матері», «Різдво», «Свято Святого Миколая», «Стрітення», «Масляна» та інш.

 • значна увага приділялась  наданню допомоги вихователям в удосконаленні знань сучасної української мови. 

 • у всіх вікових групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, оформлено куточки державної символіки.

Але поруч з позитивними факторами виявлено недоліки:

- не завжди дотримується мовний режим у повсякденному житті;

- робота з батьками недостатньо зорієнтована на спілкування українською мовою з дітьми вдома.

Якість реалізації пріоритетних завдань ЗДО  вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під  час тематичних та комплексної перевірок.

Результати проведеної тематичної перевірки «Формування у дітей життєзберігаючої компетентності шляхом організації рухової діяльності» дозволяють зробити висновок, що рівень даного питання відповідає достатньому рівню. Турбота про фізичне здоров’я дошкільника завжди була і лишається одним із пріоритетних напрямків педагогічної роботи колективу дошкільного закладу. Вихователями проводяться ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, пішохідні переходи, фізкультхвилинки, рухливі ігри. Після денного сну проводиться гімнастика пробудження з елементами програми М.М.Єфименка, загартовуючи заходи з використанням стандартного і нестандартного обладнання ( «доріжка здоров’я»). Вихователі груп раннього віку активно закладали дітям основи здорового способу життя через привиття дітям навичок особистої гігієни, формування культурно-гігієнічних навичок.

Щомісяця в дитячому садку проводяться Дні здоров’я, в яких брали участь діти дошкільного віку. Використання різноманітних форм роботи (ігор, змагань, проведення спортивних свят, розваг) сприяло підтримуванню інтересу дітей до занять з фізкультури.

Тематичне вивчення стану роботи з фізичного виховання та змінення здоров’я  дітей в ЗДО показало, що у дитячому закладі створені необхідні умови для  самостійної рухливої активності дітей, продумано розташування фізкультурного обладнання, в наявності спортивний інвентар.

Меблі у всіх вікових групах промарковані, відповідають зросту дітей. У вихователів, у ст. медичної сестри в наявності карта розсаджування дітей. Але у групах недостатньо обладнання для спортивних ігор. У дитячому закладі немає  спортивної  зали, вона суміщена з музичною, що викликає деякі труднощі у проведенні фізкультурних занять,  недостатньо обладнання для фізичних занять, мало місця для його розташування.

На ділянках дитячого закладу відсутнє спортивне обладнання, але достатньо місця для проведення фізичних вправ на повітрі, рухливих ігор, самостійних ігор дітей. .

Контроль рухової активності (хронометраж) показав, що вихователями дотримується рухова активність дітей протягом дня.

Вихователями молодшої різновікової групи Бараненко Н.В., Торгач О.М.) заняття проводяться у ігровій формі, що більше зацікавлює дітей. Вихователями старшої різновікової групи (Дробна А.В., Брюховецька Н.Г.) систематично проводяться сюжетні заняття.

Крім занять з фізичної культури вихователі всіх вікових груп проводять заняття з валеології, на яких ознайомлюють дітей з будовою тіла, призначенні органів, що корисно і що шкідливо для людини, прищеплюють навички здорового образу життя. В ЗДО  організовано системний контроль за станом здоров’я дітей, їх фізичним розвитком та руховою активністю. Результати контролю засвідчили, що вихователі не завжди раціонально визначають спосіб організації дітей на занятті, з фізичної культури, що призводить до зниження моторної щільності. Недостатньо уваги приділено змістовному плануванню фізичного навантаження під час прогулянок. Не завжди під час фізичного навантаження враховується стан дітей ІІ групи здоров’я.

Тематичне вивчення проводилось за темою: «Організація та стан екологічного виховання дошкільників»,» Стан організації життєдіяльності дітей молодшого та старшого дошкільного віку», «Стан  виховної роботи з патріотичного виховання та народознавства». Вихователями проводиться планомірна та систематична робота щодо вдосконалення змісту, пошуку нових форм та методів роботи з проблеми розвитку мовлення дошкільників. Розвиток патріотичних почуттів  дітей педагоги здійснюють у фронтальних, групових та індивідуальних формах роботи.

      Навчальна база майже всіх груп дозволяє якісно виконувати завдання з формування у дітей граматичних навичок, створені необхідні умови. Вихователі зібрали і систематизували матеріал (демонстраційний і роздатковий) згідно за віком; дібрали й виготовили різноманітні дидактичні ігри, посібники; у куточку самостійної художньої діяльності створили умови для діяльності дітей; систематично проводили театралізовані вистави, концерти, слухання улюблених казок.

Підсумки перевірки показали, що педагоги всіх груп розширюють уявлення дітей про різноманіття навколишнього світу. Педагог Бараненко Н.В. приділяє велику увагу в своїй роботі з дітьми ознайомлення їх з виробами народних промислів, розширює словник дітей за рахунок читання їм  народних казок. Заохочує спроби дітей за власною ініціативою розповідати про представлені для розгляду предмети.

ВихователіТоргач О.М.,Брюховецька Н.Г. у  повсякденному житті, в іграх підказують дітям формули виразу словесної ввічливості (вибачитися,  подякувати, сказати приємні слова), дають зразок питання, звернення до дорослого, одноліток. Насищають повсякденне життя дітей цікавими справами, враженнями за допомогою пізнавальних екскурсій, комплексних тематичний занять, читання різноманітної літератури, проведення дозвілля, вечорів відпочинку, заходів спільно з батьками.

У старшій групі діти виконують завдання на місцезнаходження певних звуків, але ще не досить чітко вимовляють їх. Під час спілкування дошкільників з однолітками та дорослими в різних видах діяльності можна почути правильне вживання граматичних форм дієслів, іменників у множині та однині, чіткі відповіді на запитання, а під час звернення до дорослих діти використовують ввічливі слова.

Наслідки вивчення свідчать, що є необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:

 • поповнити розвивальне середовище ігровим матеріалом, який сприятиме мовленнєвому розвитку дітейта розвитку патріотичних почуттів;

 • формувати мовленнєву компетентність дитини,розширювати знання з народознавства;

 • вихователям уникати власного монологу на заняттях, розвивати діалогічне мовлення.

 Результати комплексних і тематичних вивчень обговорювалися на педагогічних радах і виробничих нарадах, зверталась увага на формування вмінь, навичок за програмою «Я у світі», заохочувалося використання новітніх методів та прийомів у роботі з дітьми,  розроблялися заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час вивчення.

      Діагностика  рівня знань, умінь та навичок дітей допомагала вихователям  краще оволодіти інформацією про розвиток навичок та рівень знань кожної окремої дитини, та  надала можливість спланувати і розробляти ефективні види діяльності, форми взаємодії з дітьми, вносити відповідні корективи. Як показали результати контрольних занять,  діти в основному засвоїли передбачений комплекс знань, умінь та навичок, уміють свої надбання використовувати в практичній діяльності

Тематичне вивчення з теми : «Формування екологічного світорозуміння дошкільників» дає можливість говорити про те, що організація освітньо – виховного процесу дає змогу реалізувати пізнавальну активність дітей у процесі дослідницької діяльності, сприяти формуванню таких найважливіших особистісних якостей як компетентність , активність , ініціативність , креативність і самостійність . Але є зауваження:

- недостатня кількість дидактичних ігор екологічного змісту,

- рослини в куточку природи не завжди відповідають програмі,

- облаштування куточків природи незручне для проведення трудової діяльності.

Під час комплексного вивчення за темою: «Стан проведення освітньо – виховного процесу в старшій різновіковій групі» (вихователі: Дробна А.В., Брюховецьк Н.Г. помічник вихователяГеніна Н.А.. ) був зроблений всебічний аналіз навчально - виховної роботи. Вихователі працювали за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Я у світі».

Встановлено, що педагогами ведеться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи. Слід відзначити високий рівень проведення занять, режимних моментів вихователями групи. Педагоги надають перевагу комплексним, інтегрованим заняттям, завдяки чому у дошкільників формуються системні знання. Заслуговує на увагу організація самостійної вільної діяльності дошкільників . Діти мають можливість вільно вибирати діяльність, яка відповідає їх нахилам та інтересам. Функція вихователя  в даному випадку  – створити активне предметно - розвивальне середовище. Наслідки вивчення свідчать про необхідність врахувати  в подальшій роботі з дітьми такі рекомендації:

 • Продовжувати продумувати предметно-розвивальне середовище у групі для вдосконалення процесу саморозвитку дітей.

 • Поповнити сезонний одяг ляльок.

 • Приділити увагу індивідуально-груповим формам освітньо - виховної роботи.

 • Осучаснити осередок для пошуково-дослідницької діяльності.

Аналіз рівня компетентності дітей 6-го р.ж. за сферами життєдіяльності показав, що рівень засвоєння дітьми програмового матеріалу значно збільшився порівняно з І півріччям:

І півріччя: К = 0,81;

ІІ півріччя: К = 0,84

 

 

Управлінська  діяльність

 

     Аналіз роботи закладу дошкільної освіти за минулий рік показав, що актуальність, системність, цілісність - це принципи, згідно яких здійснювалася робота закладу.  Пріоритетні завдання було відображено в усіх розділах річного плану.

    Певну увагу було приділено контролю планування освітньо - виховного процесу.    Перспективне та календарне планування відповідає вимогам та знаходиться на достатньому рівні.

    Керуючись чинними державними документами та планом роботи колектив виконав поставлені завдання. Але залишається недостатнім рівень володіння ІКТ.

Отже, одним із завдань управлінської діяльності в ДНЗ є удосконалення роботи над впровадженням ІКТ в освітньо-виховний процес, оволодінням ІКТ працівниками закладу.

Організація методичної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вирішення завдань, спрямованих  на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів,  в  закладі дошкільної освіти були проведені різні форми методичної роботи: 

 • педради:

 • «Починаємо новий навчальний рік»,

 • «Формування у дітей життєзберігаючої компетентності на сучасному етапі»,

 • «Формування у дітей граматичних навичок засобами народознавства»,

 • «Пройшов рік: підводимо підсумки, визначаємо перспективи» ;

 • семінари :

 • «Формування екологічнодоцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку

 •  «Використання нетрадиційних фізкультурно – оздоровчих заходів: музикотерапії, сміхотерапії, кольоротерапії, піскової терапії, пальчикової гімнастики, арттерапії, психогімнастики»,

 • консультації:

 • «Особливості планування розвивально – виховної роботи на основі програми «Я у світі»,

 • «Життєзберігаюча компетентність: практичний аспект»,

 • «Загартовуючі процедури – важлива складова здоров’я дитини»,

 • «В Сухомлинський про мовленнєвий розвиток дитини»,

 • «Як повернути агресію батьків у конструктивне русло»

 •  «Системи роботи з екологічного виховання в ЗДО»,

 • «Куточок природи в групі»,

 • «Екологічні екскурсії як форма і метод навчально – виховної роботи»,

 • «Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку»,

 • групові: методичне об’єднання  для вихователів з практичним психологом,

 • індивідуальні (самоосвіта, консультації «Розвивальне предметне середовище групи», «Ділова українська мова»).

        Аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращанню якості володіння різноманітними методами роботи.

Протягом навчального року проводилися  виставки  дитячих робіт «Дари осені» (з природного матеріалу), «Моя сім’я», «Кришталева зимонька», «Мій тато найкращий», «Люблю свою матусю», «Безпека малюка», «День Перемоги», «Великі права малої дитини».

    Один з напрямів методичної роботи - виставки новинок методичної літератури. Вихователі, практичний психолог, музкерівник,директор періодично проводять  виставки-презентації літератури. Під час колективних та індивідуальних форм роботи педагоги діляться один з одним цікавими придбаннями методичної літератури.

     Проведення вищезазначених заходів сприяло виконанню пріоритетних завдань роботи, але у методичної служби закладу виникали певні труднощі:

 • не всі педагоги брали активну участь у запланованих заходах;

 • оформлення досвіду, номенклатури педагогів не відповідало встановленим нормам.

 Отже, в наступному році слід створити умови для активізації педагогів та провести просвітницьку роботу щодо ознайомлення педагогів з вимогами оформлення документації.

Аналіз роботи закладу дошкільної освіти за минулий 2018-2019 рік та завдання на наступний рік

 

Заклад дошкільної освіти діє згідно з основними положеннями Конституції України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про охорону дитинства»,  Конвенцією «Про права дитини», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно - епідеміологічних норм»,  Положенням «Про дошкільний навчальний заклад»,  а також згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

У 2018 – 2019 навчальному році в закладі дошкільної освіти (надалі ЗДО) функціонувало 2 різновікові групи, в яких виховувалось та навчалось 49 дітей. Режим роботи відповідав запитам батьків. З 12 годинним режимом працювала обидві групи. Освітній процес здійснювали 6 педагогічних працівників. З них: вихователі – 4, музичні керівники – 1,практичний психолог та педагог соціальний – 1.Освітній рівень педагогічних працівників: повна вища освіта – 5 (83,3%), неповна вища – 1 (16,7%).

Мають кваліфікаційні категорії:, друга категорія - 2 (40,0%), спеціаліст - 4 (60,0%).

З метою реалізації головних завдань, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації ЗДО, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах при СОІППО вихователь та інструктор з фізкультури Торгач О.М.Атестація педагогічних працівників Торгач О.М., Бараненко Н.В. запланована на 2019-2020 н.р

При програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу у поточному році ЗДО керувався Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2018 - 2019 навчальному році, листа МОН України «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 н.р.». Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством для застосування в освітній роботі з дітьми.

Завдання ЗДО визначалися на підставі глибокого аналізу та результатів освітньої діяльності колективу, з урахуванням рівня педагогічної майстерності педагогів, спрямованості роботи закладу, чітко визначених змісту, мети та основних напрямків діяльності педагогічного колективу.

Особлива увага в ЗДО приділяється самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи

проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, у психолого-педагогічних консиліумах, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань. Педагогічні працівники відвідували  різні методичні заходи району,згідно з наказом по ЗДО «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами». Педагоги закладу використовували  як традиційні, так і новітні інтерактивні методи й прийоми, впроваджували  у практику сучасні наукові досягнення, інноваційні технології педагогіки, творчо підходили до реалізації освітніх завдань. Все це дало можливість педагогам підвищити фаховий рівень, засвоїти ази новітніх технологій, працювати на перспективу.

Вихователями, практичним педагогом, інструктором з фізкультури проведені групові консультації: «Фізкультурно-оздоровча робота на свіжому повітрі з дітьми раннього віку»;»Нормативно-правова база та методичне забезпечення впровадження парцелярної Програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Україна –моя Батьківщина», «Методика проведення дослідів», «Підвищення ріня пізнавальної активності дітей»,»Забезпечення ефективності мовленнєвих занять», «Шляхи,засоби та методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку», «Ділова українська мова»

Педагогами проводилися майстер – класи «Мнемотехніка», «Кольорові палички», «Пісочна анімація», «Йога».

Кількісний та якісний аналіз цих заходів показав, що всі вони мали науково- методичний та пізнавальний характер і були спрямовані на усунення недоліків, виявлених у ході контролю за освітнім процесом.

За минулий навчальний рік було проведено 4 педагогічні ради. Більша частина питань стосувалася аналізу освітнього процесу, затвердженню плану роботи і плануванню на наступний рік, формування патріотизму та правових аспектів у дітей, формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей, формування екологічно-мотивованої діяльності, основ навчальної діяльності майбутніх першокласників, впровадженню ефективних засобів та сучасних технологій навчання.

Протягом навчального року на педагогічних годинах та нарадах при директору обговорювались довідки колегій обласного,районного та селищного управлінь освіти і науки . Після обговорення складались заходи по виконанню рішень колегій.

Всі заходи, заплановані з метою вирішення основних завдань, були проведені. Самоаналіз роботи педагогів за поточний рік засвідчив, що протягом року методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

В освітній процес ЗДО впроваджуються інноваційні освітні технології: спадщина В.О.Сухомлинського, елементи методики М.Монтессорі, вико-ристання паличок Кюїзенера,  піскова анімація, мнемотехніка, технології моделювання,елементарне музикування К.Орфа, методику М. М. Єфименка, заняття йогою та ін.

У закладі дошкільної освіти проводились тематичні тижні: толерантності, психології, охорони праці, здорового способу життя, сім’ї, безпеки дитини.

Вивчення стану  освітньої діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювалося за допомогою різних видів контролю: спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та батьків, аналізу контрольних занять, аналізу стану здоров’я дітей. За результатами вивчення освітньо - виховного процесу формулювалися висновки, складалися пропозиції.

Для ефективного вивчення особливостей кожної дитини і з’ясування напрямів роботи з вихованцями було проведено діагностичне обстеження розумового розвитку, психологічних особливостей, моральних якостей за допомогою чого можна було відстежувати значне підвищення рівня знань дітей, довільної уваги, пам’яті, перебудови несприятливо сформованих утворень, форм емоційного реагування та стереотипів поведінки, розвиток і збагачення нових форм спілкування з однолітками.

Для реалізації завдань мовленнєвого розвитку малят у ЗДО створена належна матеріальна база: придбані і виготовлені дидактичні посібники, демонстраційний та роздатковий матеріали, зібрані папки-накопичувачі з мовним матеріалом для проведення занять, науково-методична література. В старшій різновіковій  групі обладнані куточки книги. В холі ЗДО встановлено осередок вільного обміну книгами, де діти можуть обрати книгу за власними інтересами, прочитати її дома з батьками і повернути. Вихователі вільно володіють українською мовою і вчать спілкуватися рідною мовою дітей.

Аналізуючи рівень сформованості мовленнєвих умінь і навичок, слід  зазначити, що більшість дітей старшого дошкільного віку вміють чітко відповідати на запитання, правильно вживають слова та частини мови в реченні, добирають до слів антоніми, синоніми, вміють складати речення за схемами і без них, правильно ставити наголос, роблять звуковий аналіз слова але не завжди чітко  та зрозуміло висловлюють власну думку. Слід відзначити вагомий внесок в роботу з цього розділу вихователів старшої  групи Брюховецької Н.Г., Дробної А.В.

З основних розділів Програми «Я у світі» програмові завдання діти засвоїли успішно.  Велику увагу педагоги закладу приділяють розвитку інтелектуальних, пізнавальних здібностей. Вихователі у постійному пошуку нових форм роботи і зацікавлення дітей. Торгач О.М.. працює за методикою Єфіменко, Брюховецька Н.Г.. вивчала з дітьми склад числа з допомогою методів мнемотехніки,  Бараненко Н.В. виготовила нові дидактико-математичні цікавинки, ігри,Дробна А.В. впроваджувала новітні методи розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання за методикою Л.Шульги ,методику пісочної та йоготерапії впроваджує практичний психолог Босак Ю.В., що сприяє підвищенню допитливості малюків та розвитку логічних умінь і навичок. Рівень засвоєння матеріалу відповідає вимогам вікових груп, діти легко виконують освітні  завдання, застосовуючи їх в повсякденному житті, використовують в різних видах діяльності:

Вихователі вчать дітей виділяти характерні особливості рослинного та тваринного світу, встановлювати взаємозв’язок між неживою та живою природою, пояснювати явища природи, мати певні уявлення про природоохоронні заходи, усвідомлювати потребу бережливого ставлення до природи, володіти навичками догляду за рослинами.

Серед пріоритетних завдань закладу – є розвиток емоційно – естетичного сприймання та ціннісного ставлення до краси навколишнього світу, формування  уявлень про різні види мистецтва та їх характерні особливості, розвиток творчих здібностей і збагачення індивідуального художньо – естетичного досвіду кожної окремої дитини. Реалізація цих завдань відбувається за різними  напрямками.

Основну увагу в реалізації завдань музично-творчого та хореографічного напрямку вносять музичний керівник Куля К.В.,та керівник гуртка з хореографії Дробна А.В.. Вони вчать дітей сприймати та розуміти музичні твори, формують слухацькі, співочі та хореографічні уміння. З дітьми  постійно проводилась індивідуальна робота, застосовувалися різні форми організації дітей. Програмові завдання з образотворчої діяльності в усіх вікових групах виконані на  належному рівні.  Діти знайомилися з різними видами декоративно – ужиткового мистецтва, народними іграшками, їх різновидами та національними особливостями, народними ремеслами, їх значенням у житті людини, тощо.

З метою створення в ЗДО умов для максимально успішного психолого-педагогічного супроводу дітей та формування психологічної компетентності батьків і педагогів практичний психолог Босак Ю.В. проводила групові, індивідуальні, фронтальні заняття, тренінги.

 Згідно з планом роботи практичним психологом Босак Ю.В. було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, а саме загального розумового розвитку дитини, її уявлень про довкілля, рівня сформованості розумових операцій (узагальнення, класифікація, синтез, аналіз), розвитку зв’язного мовлення, мотивації до навчання в школі, розвиток дрібної моторики руки за методикою «Орієнтовний тест шкільної зрілості» та тестовою бесідою (автори Керн – Йерасек).

Аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають достатній рівень розвитку пізнавальних процесів. А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу - синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, обсяг, розподілення, переключення). Випускники закладу дошкільної освіти мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. У переважної більшості дітей сформована учбова мотивація. Цьому сприяла систематична робота з дітьми з формування у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та працездатності, рівня самостійності та самоконтролю; робота з батьками (обговорення можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук методів їх попередження).

Для дітей, які готові до шкільного навчання характерна позитивна мотивація до навчання, достатній розвиток зорово-рухової координації, розвиток дрібної моторики рук, відповідний до віку розумовий та психосоціальний розвиток.

Максимум зусиль доклали вихователі групи старшого дошкільного віку у підготовці дітей до навчання в школі.

Фізкультурно -  оздоровчий режим у ЗДО було спрямовано на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво- важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

Інструктор з фізичного виховання Торгач О.М. на високому рівні вела фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми. Оксана Миколаївна додатково використовувала  нетрадиційні, альтернативні технології і методики, спрямовані на зміцнення та відновлення здоров’я дітей: авторська методика з фізичного виховання М.Єфименка «Театр фізичного розвитку»; дихальна гімнастика Г.Стрельникової, К.Бутейка. Обов’язковим був медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням та розвитком дітей. Його результати обговорювались на медико-педагогічних нарадах, намічались шляхи удосконалення рухових умінь кожної дитини.

Для удосконалення рівня знань з фізичного виховання в ЗДО проводились: консультації для вихователів: «Фізкультурно-оздоровча робота на свіжому повітрі з дітьми раннього віку», «Казкова фізкультура (про інноваційну програму з фізичного виховання дітей раннього й дошкільного віку)»; майстер-клас «Йога», семінар-практикум «Здоров'язбережувальні технології».

Відповідно до плану роботи у березні 2019 року було вивчено стан фізичної підготовленості дітей старших груп до навчання у школі.

Вищезазначені заходи дають можливість зробити висновок, що фізична підготовка дітей старшого дошкільного віку відповідає нормативам фізичної підготовленості дітей до навчанні в школі, руховий вік дітей відповідає паспортному, у дітей сформовані фізичні навички та вміння.

Адміністрація закладу дошкільної освіти проводила відповідну роботу по забезпеченню наступності дошкільної та початкової ланок. Це різноманітні форми роботи з педагогами , філії Степанівської ЗОШ I – III ступеня та закладу дошкільної освіти: батьківські збори  «Дошкільник напередодні шкільного навчання», спільний психолого-педагогічний консиліум «Психологічна готовність дітей 6 – 7 років до школи», екскурсії в школу, консультації, взаємовідвідування уроків та занять. Вихователями відстежувалося, що у випускників закладу дошкільної освіти висока швидкість адаптації у школі, добрі  показники у навчанні.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у закладі дошкільної  освіти протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки: «Веселі танцюристи » (сучасного танцю)– керівник Дробна А.В., «Паперова фантазія» - вихователь Бараненко Н.В., «Чарівний світ казок за В.Сухомлинським» -вихователь Брюховецька Н.Г., «Пісочна анімація»-  практичний психолог Босак Ю.В.., «Екозірочка» - Торгач О.М

Гурткова робота допомагала розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювала креативний розвиток дошкільників. За результатами діагностики готовності до шкільного навчання діти старшого дошкільного віку, що відвідували гуртки, мають достатній рівень креативності. Вони постійно були активними учасниками конкурсів, свят, розваг, які проводилися в закладі і на селищному рівні.

У закладі докладається чимало зусиль до закладання базису громадянської свідомості малят, виховання почуття любові й поваги до рідних і близьких, інших людей, батьківської домівки, дитячого садка, рідного міста, пошани до державних символів, інтересу до історичної та культурної спадщини українського народу. Упродовж року діти малювали малюнки, виготовляли обереги, сувеніри, писанки для воїнів – захисників, учасників АТО. Батьки та працівники закладу надавали матеріальну допомогу, передавали продуктові набори, міні-аптечки, одяг, шкарпетки нашим захисникам на Донбасі.

Відповідно до Закону України «Про освіту» учасниками освітнього процесу є родина і заклад дошкільної освіти – два суспільних інститути, які закладають фундамент майбутнього. У них одна мета – виховання здорової, соціально адаптованої, всебічно розвиненої людини з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Протягом року проводились різні форми роботи з батьками: збори, консультації, зустрічі «за круглим столом», усні журнали,  родинні свята, які провели вихователі Брюховецька Н.Г., Дробна А.В.група «Калинка» та Торгач О.М., Бараненко Н.В.. група «Бджілка»за активної участі муз керівника Кулі К.В. :«Здрастуй дитячий садок», «Осінь-радісна пора», «Новорічні вогники», «Захисники Вітчизни», «Моя матуся найкраща», «Прощавай садок дитячий», розваги «Маша і ведмідь» (ОБЖД), «Знай правила дорожнього руху», «Великий Кобзарь», «Корисні вітаміни», «Моя спортивна сім'я».Інструктором з фізкультури Торгач О.М. в тісній співпраці з педагогами закладу було організовано і проведено Дні здоров’я «Я здоров’я бережу – сам собі допоможу», «Вітаміни – помічники», «Щоб зими нам не боятись, треба добре загартуватись», «Подорож до країни Нехворійки».У грудні та  квітні проведено «День відкритих дверей», на якому були присутні батьки разом з дітьми. Вони мали змогу ознайомитися з роботою закладу, з колективом, переглянути гурткову роботу, отримати консультації спеціалістівЗДО.

Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ЗДО в співпраці з сім’ями вихованців: більшість батьків (84%) зазначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьки (87%) задоволені роботою педагогів, які працюють з дітьми, і їхнім ставленням до дітей; 79% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ЗДО, умови, створені для розвитку навчання і виховання дітей оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності роботою закладу і його педагогічним колективом мають 92% опитаних батьків, середній рівень – 8%.

Батьки – активні учасники педагогічного процесу, приймають участь у конкурсах, виставках, святах, розвагах. Протягом року проведені у дитячому садку виставки дитячої і сімейної творчості «Чаклунка осінь», «Мій тато найкращий», «Новорічні іграшки», «Чарівні перетворення» (з природнього матеріалу).

Колектив закладу протягом року брав участь у конкурсах: Всеукраїнському фестивалі «Гармонія руху» (жовтень 2018), на кращу методичну розробку (березень 2019).

Згідно п. 2 ст. 11, п. 2 ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту» та наказу УОКМС Степанівської селищної ради, листа міністерства освіти і науки України від 17.12.08 № 1/9 – 811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» закладом дошкільної освіти здійснювався облік дітей нашого мікрорайону. За даними обліку дітей 2018 року на підлеглій території зареєстровано всього 128 дітей: від 0 до 1 року – 15дітей; від 1 до 2 років – 15 дітей; від 2 до 3 років – 19 дитини; від 3 до 4 років – 14 дітей; від 4 до 5 років – 18 дитина; від 5 до 6 років – 26 дітей; від 6 до 7 років – 21 дитина. Всі діти 5- ти річного віку 100% охоплені дошкільною освітою (закладами дошкільної освіти). Всі діти від 6 до 7 років охоплені дошкільною та початковою освітою. На території обслуговування проживає 2 дитини з особливостями психофізичного розвитку, які відвідують наш заклад(1 – з порушенням опорно - рухового апарату, 1– з порушенням зору).

У ЗДО активізовано роботу групи «Разом з мамою», щоб забезпечити успішну адаптацію дітей віком до 3-х років до умов закладу дошкільної освіти та сприяти розвитку дитини під час реалізації моделі освітньої взаємодії «педагог-мама-дитина». Батьки на таких заняттях розширюють власні знання про ігри, вправи інші види взаємодії з дитиною, уявлення про позитивний вплив сім’ї на соціалізацію особистості, отримують відповіді спеціалістів на всі питання, що їх цікавлять.

Для сімей, діти яких не відвідують ЗДО проводиться соціально-педагогічний патронат. Педагогами здійснюється соціально – педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, що мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених багатодітних сімей, дітей одиноких матерів, надається психолого-педагогічна консультативна допомога, проводиться просвітницька та профілактична робота з деструктивними сім’ями.

Здоров’я - один із найголовніших складників повноцінного розвитку дошкільнят. Питанню збереження і зміцнення здоров’я дітей протягом року у закладі приділялась належна увага. Співпраця з місцевою амбулаторією сімейної медицини дала можливість удосконалювати профілактичну та здоров’язбережувальну роботу колективу. Системно здійснювався огляд дітей лікарями – спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах. Причини захворюваності дітей постійно аналізувалися.

Оздоровча спрямованість складає основний зміст роботи всіх вікових груп у літній період. У ЗДО створені всі необхідні умови для зміцнення організму дітей. Розклад занять складено з урахуванням динаміки змін та працездатності дошкільників протягом дня. Педагоги організовували заходи  так, щоб вони були веселими, цікавими, викликали у дітей позитивні емоції. В липніі було проведено конкурс малюнків на асфальті «Веселкове літо». Цікаво і нетрадиційно пройшли влітку свято «Щоб рости міцним і дужим, з вітамінами ми дружим»,розвага «Червоний, жовтий, зелений», виставка малюнків «Літні подарунки»,народне свято «Яблуневий спас», спортивно-музична розвага «Прощавай літо» та «Свято мильних бульбашок».

Для повноцінного відпочинку дітей у групах на 15хв. був подовжений час денного сну, створені умови для перебування на повітрі не менше 6 – 7 годин; збільшені норми харчування, яке раціонально збалансоване з включенням білків, жирів, вуглеводів та вітамінів. 

Заклад оснащений необхідними лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги. Адміністративних стягнень та зауважень з боку Держпродспоживслужби у поточному навчальному році не було.

Харчування в ЗДО здійснювалось відповідно до ст.35 Закону «Про дошкільну освіту», п.27-29 Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Відповідно до рішення виконавчого комітету Степанівської селищної ради від 14.12.2018 р.  «Про встановлення вартості харчування дітей дошкільних начальних закладів Степанівської селищної ради»» вартість харчування становить 32 грн.( батьки платять 30% , а селищна рада 70% ), проте виконання норм харчування залишилася на рівні 70-80% у зв’язку зі збільшенням вартості продуктів харчування.

         Освітня база закладу на належному рівні. Методичний кабінет постійно поповнюється сучасною науково-методичною літературою та періодичною пресою. У методичному кабінеті та на групах зібраний необхідний дидактичний та методичний матеріал, художня та методична література, матеріали з досвіду роботи педпрацівників ЗДО, виготовлені наочні посібники, нестандартне фізкультурне обладнання. Методичний кабінет оновився сучасною технікою: придбано дошку з оргскла, принтер, ноутбук. В холі обладнано осередок обміну дитячими книгами. Вихователі облаштували на території закладу екологічні осередки: куточок квітів, городи, господарське подвір’я. Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Ознайомлення працівників закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер. Адміністрацією, педагогічним колективом проводилася робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників освітнього процесу, планувалася робота зі створення безпечних умов праці, розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму.

Заклад дошкільної освіти співпрацює з УОКМС Степанівської селищної ради, методичним центром  УОКМС Степанівської селищної ради, Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка, Степанівською філією Степанівської ЗОШI – III ступеня, театром юного глядача, медичним коледжем. Співпраця із соціальними інститутами дає можливість відчувати і розуміти потреби сьогодення, реагувати на них, вносити корективи у практичну діяльність, розширювати можливості додаткових освітніх послуг, залучати до роботи з дітьми спеціалістів - професіоналів, забезпечувати наступність у співпраці.

Річний план за 2018 – 2019 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. У наступному році у закладі дошкільної освіти необхідно продовжувати роботу щодо підвищення якості підготовки дітей до школи, комунікативно-мовленнєвій діяльності дітей, удосконаленню і впровадженню новітніх технологій з даного напрямку. Також  слід більше уваги приділити соціальній і фінансовій освіті дітей, їх емоційно-ціннісному ставленню до природи рідного краю, формуванню навичок здорового способу життя. Актуальними залишаються питання забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітям з особливими потребами шляхом максимального охоплення цих дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг. Залишаються також проблемними питання організації тісної взаємодії сім'ї та ЗДО в компетентнісному становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи. Тому в наступному році буде продовжувати роботу консультативний центр «Разом з мамою», організація  Днів довіри, туристичних походів, спільних свят, розваг та інших форм роботи.

РЕЗУЛЬТАТИ  МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

             ПОКАЗНИКИ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМОВИХ ВИМОГ ДІТЬМИ за 2018-2019 н. р.

 

          З метою надання вчасної методичної допомоги педагогам та перевірки виконання рекомендацій директора, рішення попередніх педагогічних рад, визначення напрямків подальшої роботи використовувалися різні види контролю.

  З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності та планування подальшої  навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку у закладі проводилися контрольні заняття, бесіди. Досягнення дітей оцінювалися за чотирма рівнями (низький, середній, достатній, високий).

 Результати проведеної роботи висвітлено нижче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати експертизи рівня компетентності дітей за різними формами діяльності за сферами Базового Компоненту дошкільної освіти в Україні та згідно вимог  програми виховання і навчання дітей «Я у світі» дають змогу визначити середній показник, який становить К = 0,85, що відповідає достатньому рівню.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now